Семінарія

Семінарія

Львівська Духовна Семінарія Святого Духа - це вищий навчально-формаційний заклад Львівської Архиєпархії Української  Греко-Католицької Церкви, метою якого є формування кандидатів до  священства. Отримання філософсько-богословської освіти забезпечується у співпраці з Українським Католицьким Університетом.

Львівська Духовна Семінарія Святого Духа

Львівська Духовна Семінарія Святого Духа – це вищий навчально-формаційний  заклад.

Львівська Духовна Семінарія Святого Духа є спадкоємицею Ґенеральної Духовної семінарії, яку заснував австрійський цісар Йосиф ІІ 1783 року. На той час вона була єдиною семінарією Греко - Католицької Церкви, де здобувала богословську освіту та духовну  формацію молодь із Галичини, Закарпаття, Пряшівщини, Крижевської єпархії, Семигорода та Хорватії. Першим її ректором був о. Антін Ангелович, котрий пізніше став митрополитом Галицької Митрополії.

На базі Духовної Семінарії у Львові 1929 року було створено Греко-Католицьку Богословську Академію за ініціативою і благословенням митрополита Андрея Шептицького. У 1930 році, коли ректором став Йосиф Сліпий, Семінарія була правдивою кузнею майбутніх священиків і найдорожчою перлиною УГКЦ.

Опісля приходу більшовиків її було закрито. Відновлено Семінарію було 1990 року архиєпископом Володимиром Стернюком. Місцева львівська влада не хотіла віддавати старих приміщень Семінарії  на вул. Коперника, оскільки за час підпілля їх віддали у власність Національного Університету ім. Івана Франка. Натомість під  Семінарію були виділені приміщення старого літнього піонерського табору в смт. Рудно.

2001 року в рамках візиту в Україну Святіший Отець Іван Павло ІІ благословив наріжний камінь під будівництво комплексу Львівської Духовної Семінарії Святого Духа на вул. Хуторівка. Почато будівництво було в березні 2002 року, а закінчено - у серпні 2005-го. Головним жертводавцем був о. Веренфільд Ван Страатен, засновник організації “Церква в потребі”. Також неабияк допомогли й інші меценати, як з-закордону, так і з України.
 Ректор – о. Ігор Бойко, доктор морального богослов’я, канд. філос. наук зі спеціальності «етика»

I. ОСОБИСТІ ДАНІ

Народився 6 серпня 1976, м. Львів, Україна. Одружений священик, Львівська Архиєпархія УГКЦ, Україна

II. ОСВІТА

2006 рік – доктор морального богослов’я – Папський Лятеранський Університет, Вищий Інститут Морального Богослов’я, Академія св. Альфонса, Рим – Італія

2002 рік – ліценціат з морального богослов’я – Папський Лятеранський Університет, Вищий Інститут Морального Богослов’я, Академія св. Альфонса, Рим – Італія

2000 рік – бакалавр богослов’я – Папський Григоріянський Університет, Рим – Італія

1996 рік – бакалавр філософії – Папський Урбаніянський Університет, Рим – Італія

1996-1997 – Папський Східний Інститут – м. Рим – Італія.

1990-1994 – класична гімназія Української Папської Малої Семінарії – м. Рим – Італія

III. ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

З 2006 року – викладач морального богослов’я (біоетики) Українського Католицького Університету / Львівської Духовної Семінарії Святого Духа. 
З 2007 року – декан філософсько-богословського факультету Українського Католицького Університету.
З 2007 – член - кореспондент Папської академії «Pro vita».
З 2009 року – керівник сертифікатної програми з біоетики «На службі охорони життя» Українського Католицького Університету. 
З 2011 року – викладач дисципліни «Біоетика та біобезпека» Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.


УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

• Українське лікарське товариство (м. Львів), 2 лютого 2011 року, доповідь: «Біоетичні аспекти контрацепції».
• VII міжнародна конференція «Проблеми лікарської етики в сучасному світі», Єпархія Римсько-Католицької церкви в Республіці Білорусь, управління охорони здоров’я Вітебського облвиконкому та «Вітебський державний медичний університет», 26-27 травня 2011 року у Вітебську (Білорусія), доповідь на тему: «Культура життя» і «культура смерті» богословський аналіз енцикліки Папи Івана Павла ІІ Євангеліє Життя.
• ІІ Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики, Академія Адвокатури України та Інститут фармацевтичного, медичного права та біоетики, м. Київ – Україна, 14-15 квітня 2011 року, доповідь на тему: «Моральні та етичні аспекти людської прокреації».
• Міжнародна наукова конференція по сурогатному материнству, Римо-Католицька Церква та Православний патріархат Грузії, 22-23 березня 2011 року, доповідь на тему: «Сурогатне материнство і маніпуляція людським життям. Етичні аспекти і моральні вказівки».
• Наукова конференція: УГКЦ: 20 років після підпілля. Здобутки, труднощі і перспективи становлення духовно-богословської ідентичності, Кафедра богослов’я УКУ, 24-25 листопада, доповідь на тему: «Сучасний стан морального богослов’я в УГКЦ».
• V Всеукраїнська міжконфесійна християнська науково-практична конференція Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації. 12-13 січня 2012 року. м. Кам'янець-Подільський, на базі Кам'янець-Подільського Національного Університету імені Івана Огієнка, доповідь на тему: Науково-технічний прогрес ХХ ст. та сучасні виклики біоетики.
• Міжконфесійна конференція на тему: «Роль церкви в розвитку та наданні паліативної допомоги». М. Київ, 30 січня-1 лютого 2012 року. На базі Національного Педагогічного Університету ім. М.П. Драгоманова. Доповідь на тему: «Ні евтаназії – так паліативній допомозі».


IV. ПУБЛІКАЦІЇ


КНИГИ


Ігор Бойко, Біоетика, скрипти для студентів, Український Католицький Університет, Львів 2008. – 180 с

«Сто питань на інтимні теми», Свічадо, Львів 2012.

Підготував до друку: Вальтер Шауп. Провідні етичні цінності в діяльності біоетичних комітетів лікувальних
установ Європейського Союзу: Курс лекцій. Львів: Видавництво УКУ 2011. 56 с.

СТАТТІ

Ihor Boyko, Il senso della vita umana nel dibattito bioetico contemporaneo. Львів: Львівські куншти, 2006. – 395c.

о. Ігор Бойко, «Стосунки між лікарем і особою з психічними розладами», в Матеріали науково-практичної конференції Психічні розлади серед населення України: роль і завдання Церкви, відповідальність держави і суспільства. – 51-60. 31 жовтня 2006 р. м. Івано-Франківськ.

Ihor Boyko, «Zum gegenwärtigen Stand der Bioethik in der Ukraine», in Zeitschrift für medizinische Ethik, 53. Jahrgang 2007, Heft 4, – 331-341.

о. Ігор Бойко, «Моральна оцінка суїциду», в Матеріали І Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації». – Камянець-Подільський: Буйницький О. А., 2008 – 74-87.

о. Ігор Бойко – рецензент. Християнська етика. 8 клас. Матеріали до уроків: Посібник для вчителя. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 88 с.

Морально-етичний аспект терапевтичного використання стовбурових клітин // Наукові записки Українського католицького університету, Ч. 1, серія «Богослов’я» 1, Львів 2009, с. 193-204.

Г. П. Дан. Етика для лікарів, медсестер та пацієнтів. переклад Т. Різун, Львів 2008, с. 200. (о. І. Бойко – науковий редактор).

Georgian Medical News, №6 (195) 2011, ежемесячный научный журнал, Тбилиси – Нью-Йорк. Стаття на тему: «Manipulations with human life and surrogate motherhood: ethical aspects and moral guidenlines», pp. 15-18.

«Культура життя і культура смерті у сучасному суспільстві». Журнал: Християнин і світ №3 (4), 2010, ст. 43-45.

«Бути даром для ближнього». Журнал: Пізнай правду. № листопад-січень 2011, ст. 13-14.

 

Отець Михайло Лесів
Доктор догматичного богослов'я

ВІЦЕ-РЕКТОР З АКАДЕМІЧНИХ ПИТАНЬ 

 • Народився 8 червня 1982 року у місті Львові.
 • У 1989 - 1999 навчався у Львівській середній школі №73.
 • Семінарійну формацію здобув у Дрогобицькій Духовній Семінарії в 1999 - 2005 рр.
 • 24 липня 2007 року  - отримав ступінь ліценціату з догматичного богослов’я за працю «Еклезіологія Львівського Унійного та Атенського зїзду богословів 1936 року» у Східному Папському Інституті в Римі.
 • 14 жовтня 2009 року - прийняв священиче рукоположення  в Архикатедральному Соборі св. Юра з рук владики Ігоря Возьняка, архиєпископа Львівського, після чого душпастирював у храмі св. Анни у Львові.
 • 24 грудня 2009 року - призначений префектом Львівської Духовної Семінарії Святого Духа.
 • 15 грудня 2011 року - захист докторату на тему: "Релігійна філософія Григорія Сковороди; біблійно-патристичний аспект".
 • З 2014 року - духівник семінарійного братства "Введення в храм Пресвятої Богородиці".
 • Праці:

Отець Михайло Плоцідем

Доктор морального та пасторального богослов'я
ВІЦЕ-РЕКТОР З ПИТАНЬ ФОРМАЦІЇ

 • Народився 17 листопада 1978 року в с. Містки Пустомитівського району Львівської області.
 • 1996 року закінчив Стрілківську середню школу.
 • 2000 - 2002 рр. – навчання в Музично - регентському училищі.
 • Семінарійну формацію та богословську освіту здобував у 2002-2008 роках у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа та Українському Католицькому Університеті.
 • 2006 р. - бакалавр Філософії та Теології.
 • 2007 р. – магістер Богословія та Філософії.
 • Священиче рукоположення прийняв 11 вересня 2009 року у м. Львові в храмі Святого Духа Львівської Духовної Семінарії з рук архиєпископа та митрополита Львівського, кир Ігора Возьняка.
 • 2008 - 2013 рр. – написання докторської праці в Інзбруцькому національному університеті на тему: "Моральний вклад в душпастирську працю з дітьми-сиротами в Україні".
 • 21 січня 2014 р. – здобув ступінь доктора морального та пасторального богослов'я.
 • 17 березня 2014 р.- призначений виховником Семінарії.
 • З початком навчального 2014 року - призначений на служіння віце-ректором з питань формації, та духівником Пасторального центру "Еклезія"

Отець Володимир Крушельницький
Канцлер Семінарії

 
 • Народився 12 квітня 1977 року в місті Львові.
 • У 1984-1994 роках навчався у Дарахівській середній школі, Теребовлянський район Тернопільської області.
 • Семінарійну освіту та формацію здобував у 1994-2000 роках у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа.
 • Під час візиту у червні 2001 року Папи Римського Йоана Павла ІІ до України працює секретарем Оргкомітету з підготовки візиту Святішого Отця.
 • 14 липня 2001 року призначений секретарем Львівської Духовної Семінарії Святого Духа.
 • Священиче рукоположення прийняв 30 грудня 2001 року у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа з рук Блаженнішого Патріярха Любомира Гузара.
 • У Семінарії викладає історію християнства в Україні, опікується редакцією католицького часопису «Пізнай правду» та Медіа-Центром Семінарії.
 • Душпастирює на парохії свв. Володимира і Ольги у м. Городок-Довжанка Стрийської єпархії.ЕКОНОМ

диякон Андрій Грицайко

ПОМІЧНИК ЕКОНОМА
брат Андрій Чорнописький

ПРЕФЕКТИ СЕМІНАРІЇ:
о. Михайло Шкрібинець
о. Іван Глова

ДУХІВНИКИ СЕМІНАРІЇ:
о. Євген Станішевський
о. Андрій Стасів

ПРЕФЕКТИ ПІДГОТОВЧОГО КУРСУ:
о. Володимио Стефанишин
о. Ярослав Микитчин

Львів,вул. Хуторівка, 35, м. Львів, 79035
тел./факс (032) 244-93-59
www.lds.lviv.ua
e-mail: [email protected] //

Фотогалерея та медіа

Львів.Собор св.Юра

Актуально


Щиро вітаю усіх вірних нашої Церкви з великим святом Воскресіння Христового! Дякую нашим священикам за їхнє добре служіння! Складаю подяку усім вірним нашої Церкви за глибокі старання приналежності до Христової Церкви!

Галерея

Previous
 • Храм Пресвятої Євхаристії (м. Львів, пл. Музейна, 1)

 • Божий задум для людини: тема зустрічі у Школі духовності та євангелізації

 • Зустріч Руху християнських сімей у новому сезоні 2014 - 2015 рр.

 • Престольний празник собору Святого Юра у Львові 2013 р.

 • У Львові відбулась поминальна молитва в річницю загибелі Віктора Гурняка

 • Митрополит Ігор здійснив пресвітерське рукоположення (01.09.2016)

 • Семінаристам презентували діяльність «Карітас-Львів УГКЦ»

 • Літній оздоровчий табір «Центру дозвілля та соціальної реабілітації для молодих людей з особливими потребами» (2017)

 • Зустріч християнських сімей 15 листопада 2015 року

 • 150 років храму Покрова Пресвятої Богородиці у с. Митулин

 • Молодіжний хор Архикатедрального Собору святого Юра на Світовому Дні Молоді

 • На Яворівщині вшанували Героїв Небесної сотні

 • Про бачення священика очима мирянина розповів душпастирям Львівської архиєпархії Мирослав Маринович

 • Всеукраїнський тиждень католицького шкільництва у Львівській Архиєпархії (19.04.2017)

 • Митрополит Ігор звершив пресвітерське рукоположення в Архикатедральному соборі Святого Юра.

 • Презентація 4-томника «Пастирських послань» праведного Митрополита Андрея

 • Митрополит Ігор звершив пресвітерське рукоположення в Архикатедральному соборі Святого Юра.

 • засідання оргкомітету зі вшанування 70-ї річниці переходу до вічності Митрополита Андрея Шептицького

 • Владика Венедикт відслужив парастас за упокій душі с. Хризантії (Гнатів)

 • Сороковини «Небесної сотні»: на їхню честь в Архикатедральному соборі Святого Юра прозвучав «Реквієм» Моцарта

 • Вперше відбудеться піша проща зі Львова до Глинян

Next

Божественна літургія

 • Район
 • Час літургії

Наші друзі